http://www.planetelt.com/ornek.rar

De?erli ?ngilizce Ö?retmenlerimiz,

Planet Bas?m Yay?m Ltd. ?ti. olarak HILLSIDE PRESS Türkiye temsilcili?i faaliyetimizi sürdürmekteyiz. Ayr?ca Planet ELT olarak temsilcisi oldu?umuz Hillside Press yay?nevinin deste?i ile kaliteli ?NG?L?ZCE DERS K?TAPLARI yay?nlamaktay?z.

Tüm Kitaplar?m?z,

  • Renkli Bask?l?,
  • Interaktif CD-Rom’lu
  • Dinleme CD si mevcut,
  • Overprinted Teacher’s Book destekli, (Cevaplar? sayfa üzerinde yaz?l? ö?retmen kitab?)
  • Interaktif Ak?ll? Tahta Yaz?l?m? Mevcuttur.
  • Ayr?ca ö?retmen ve ö?rencilerimiz verece?imiz ?ifre ile ?nternet Üzerinden interaktif e?itim materyallarimizi kullanabileceklerdir.
  • Ö?retmenler için Test Pack kitapç?klar?m?z mevcuttur.
  • Web sitemizde ö?retmenlerimizin ücretsiz üye olup kullanabilecekleri bir çok ö?retim malzemesi sunulmaktad?r.

Örnek kitap talebi için This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it adresine mail atabilirsiniz.

joomla template
program indir