windows1watch otl1full

Company's Profile

Kurum Resmi Bilgileri: Planet Bas?m Yay?m Kitap Da?. Özel E?t. Hiz. ve ?n?. San.Tic. Ltd. ?ti. 

G.pala Mah. ?ehit Serhat Önder Sok. no 14 A  Avc?lar - Ist   

Markalar?m?z: Planet ELT-Planet English SuperLearning System-Hillside Preess

Tan?t?m Sitemiz: www.planetelt.com  

 Online Ö?renim Sitemiz:  interactive.planetelt.com 

 Kitap SATI? : www.ingilizcekitapal.com  

                     https://www.n11.com/magaza/planetenglish

Kitaplar?m?z?n PDF sayfa ve Ak?ll? Tahta örneklerini yükleme linki : 

                       http://www.planetelt.com/ornek.rar


?irketimiz  PLANET  ELT2007 y?l?nda, ?NG?L?ZCE Kitap ?thalat ve Bas?m Yay?m? yapmak üzere kurulmu?tur. Amac?m?z kaliteli, yenilikci, ileri teknoloji kullanan, ö?rencilere ?ngilizce ö?retirken ayn? zamanda onlar? bir birey olarak yeti?tiren; k?sacas? CEF (Common Euopean Framework) Avrupa Dil Çerçevesi amaçla?na uygun kitaplar? ülkemize getirmek ve uygun fiyatla halk?m?za sunmakt?r. Ayr?ca ülkemizde kaliteli ?ngilizce Ders kitaplar? yay?mlamak ve uygun fiyatla halk?m?za ula?t?rmak ve ülkemizde ELT sektörünün geli?mesine katk?da bulunmakt?r. 2010 y?l?ndan itibaren ?nteraktif ?ngilizce Ö?retim yaz?l?mlar? altyap?m?z? olu?turduk ve ?nteraktif CD-ROM ve Ak?ll? Tahta Yaz?l?mlar? haz?rlad?k. Art?k tüm kitaplar?m?z interaktif CD-ROM + Ak?ll? Tahta Yaz?l?ml? ve Web Sitemiz üzerinden ONLINE destekli olarak ç?kmaktad?r.

simplebg

Job Vacancy!

If you are an English teacher and looking for a job in Turkey please email us your full cv.

--> Send CV

Get Published!

If you are an EFL material writer please contact us. We are open to new ideas.

--> Send Ideas

joomla template
program indir